Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie | Gmina Raszyn

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Logo: Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Raszyn, ul. Szkolna 2
tel. 22 715 99 10, faks  22 715 99 33

http://spraszyn.pl
sekretariat@spraszyn.pl
szkola_raszyn@vp.pl

 

 


Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie jest nowoczesną i przyjazną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Jest też kreatywnym ośrodkiem społeczności lokalnej. Rodzice naszych uczniów są przyjaciółmi szkoły i sojusznikami naszych działań, bo przecież duża placówka to większe możliwości. Tutaj każde dziecko znajdzie miejsce dla siebie, będzie akceptowane przez rówieśników i samo pozostanie z innymi we właściwych relacjach. Nasz uczeń śmiało patrzy w przyszłość. Nie obawia się nowych wyzwań i podejmowania decyzji. Umie pracować w zespole i rozwiązywać problemy. Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra nauczycieli, która stosuje nowatorskie metody nauczania i wychowania. Nowoczesna baza naszej szkoły zapewnia nam możliwość realizacji różnych zadań dydaktycznych, wychowawczych i sportowych.

  Szkoła otwarta na potrzeby dziecka!      

Zapewniamy m.in.:

  • Opiekę nad dziećmi młodszymi od godziny 7.00 do 17.30 w świetlicy szkolnej.
  • Możliwość stałego monitorowania postępów dziecka dzięki Systemowi Elektronicznemu Synergia Librus oraz korzystanie z aplikacji dostępnych na Platformie Microsoft Office 365 np. Teams.
  • Zajęcia lekcyjne prowadzone zgodnie z najnowocześniejszymi trendami edukacji z wykorzystaniem multimediów, których skuteczność jest potwierdzona wysokimi wynikami konkursów, sprawdzianów i egzaminów. W roku szkolnym 2021-2022 odebraliśmy certyfikat ,,Szkoły z klasą” w Plebiscycie Edukacyjnym Szkoła Roku 2022 zdobyliśmy I miejsce w powiecie pruszkowskim oraz otrzymaliśmy „Zaświadczenie o wpisaniu Szkoły do Rejestru Placówek Innowacyjnych”.
  • Zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe oraz koła zainteresowań dostosowane do potrzeb naszych uczniów, m.in. chór, grę na instrumentach, koło teatralne, literackie, plastyczne, koło techniczne, informatyczne, sportowe, zajęcia plastyczne, taneczne, rękodzielnicze oraz warsztaty przyrodnicze lub żywe lekcje przyrody.
  • Bogate zaplecze sportowe – nowoczesny kompleks boisk z bieżnią i skocznią do skoku w dal oraz plac zabaw dla młodszych dzieci.

  Szkoła realizująca innowacyjne projekty edukacyjne!      

Podejmowanie wielu działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej naszych wychowanków, a tym samym całej społeczności lokalnej – posiadamy Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi oraz tytuł Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej.

  • Aktywność w prężnie działającym Samorządzie Uczniowskim, organizującym wiele imprez, podczas których uczniowie prezentują własne osiągnięcia, organizują kiermasze, konkursy i dyskoteki.
  • Prowadzenie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym włączanie się w wolontariat.
  • Aktywnie działającą Radę Rodziców, która nie tylko jest partnerem w planowaniu i organizowaniu wielu akcji, ale sama inicjuje i przeprowadza działania na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły (finansowanie pomocy dydaktycznych, przejazdów na konkursy i zawody, wsparcie materialne uczniów poprzez zakup potrzebnych pomocy lub dopłata do wyjazdów na wycieczki).
  • Podejmowanie działań rozwijających współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, instytucjami i organizacjami oraz parafiami.
  • W miesiącach wakacyjnych i w czasie ferii zimowych zajęcia z dziećmi w ramach zimy w mieście oraz półkolonii, których szkoła jest współorganizatorem.

  Duża szkoła, większe możliwości - wychowanie, edukacja i różne aktywności!