Zebranie Sołeckie Sołectwa Łady | Gmina Raszyn

Zebranie Sołeckie Sołectwa Łady

SOŁTYS I RADA SOŁECKA wsi ŁADY
Na dzień 26 września 2023r.
Na godzinę 18:00 ( 1 termin)
na godzinę 18:30 ( 2 termin)
Zwołuje zebranie mieszkańców
Sołectwa Łady 

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Ładach - stołówka

Porządek obrad:

  1. Głosowanie w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Łady na rok 2023.
  2. Głosowanie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Łady na rok 2024.
  3. Przedstawienie wniosków do budżetu Gminy i Powiatu na rok 2024.
  4. Sprawy różne.