Zebranie Mieszkańców Sołectwa Puchały - 21 września 2023 (czwartek) o godz. 18.00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Puchały - 21 września 2023 (czwartek) o godz. 18.00

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Puchały zapraszają na zebranie sołeckie dnia 21 września 2023 roku (czwartek) godzina 18:00.

Miejsce: posesja sołtysa
Temat zebrania: rozdysponowanie funduszu sołeckiego na rok 2024.