Zebranie Mieszkańców Sołectwa Dawidy - 23 września 2022 (piątek) o godz. 18.00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Dawidy - 23 września 2022 (piątek) o godz. 18.00

OGŁOSZENIE
SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zapraszam mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w dniu 23.09.2022 o godzinie 18:00
w budynku siedziby OSP Dawidy.

Tematem zebrania będzie rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2023.
Wnioski o rozdysponowanie funduszu sołeckiego można składać w formie pisemnej do sołtysa do dnia 20.09.2022

Sołtys
Brygida Kozerska