Zebranie Mieszkańców Sołectwa Dawidy - 19 września 2023 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Dawidy - 19 września 2023

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszam mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 roku o godzinie 18:00 w O.S.P Dawidy ul. Warszawska 38A.

Tematem zebrania będzie rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2024.

Sołtys Brygida Kozerska