Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Falentach | Gmina Raszyn

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Falentach

ZAWIADOMIENIE

SZANOWNI MIESZKAŃCY

w dniu 5 lipca 2024 r. o godz. 17 30
w Filii Domu Kultury w Falentach, 
Al. Hrabska 2
odbędzie się Zebranie Wiejskie 
Mieszkańców Sołectwa Falenty
na którym zostaną przeprowadzone wybory SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ

W razie nie stwierdzenia kworum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zebrania
5 lipca 2024 r.  godz. 1800

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Falentach