Planowane wyłączenie prądu - Sękocin-Las | Gmina Raszyn

Planowane wyłączenie prądu - Sękocin-Las

Obszar

Sękocin-Las - ul. Jeża od nr 1 do 3

Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Planowane wyłączenie prądy w miejscowości Sękocin-Las - ul. Jeża od nr 1 do 3 - rejon stacji 02-0745 Magdalenka Słoneczna.