Planowane wyłączenie prądu - Sękocin-Las | Gmina Raszyn

Planowane wyłączenie prądu - Sękocin-Las

Obszar

Sękocin-Las - ul. Iglasta

Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Planowane wyłączenie prądy w miejscowości Sękocin-Las - ul. Iglasta - rejon stacji 02-1017 Sękocin Bar Gastronomiczny.