Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023” | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023”

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

                Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1608), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023” przyjętego Uchwałą nr LXIX/595/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2022 r., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 93 /2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 11 maja 2023 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2023

 

Organizacje składające oferty

I

 

 

 

Zad. Nr 1

 

 

 

Organizacja obozów sportowych z programem profilaktycznym.

 

100.000,00 zł

 

 

 

Klub Sportowy Raszyn

 

 

75.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Orlęta Raszyn

 

10.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn

 

Zad. Nr 2

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

 

 

7.500,00 zł

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Raszynie

 

 

 

Zad. Nr 3

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie.

 

 

15.000,00 zł

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu

 

Zad. Nr 4

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Dawidy, Dawidy Bankowe i Łady.

 

 

10.000,00 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

 

 

 

Zad. Nr 5

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.

 

 

12.000,00 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.