Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.  poz. 609 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1608 ze zm.), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2024” przyjętego Uchwałą nr LXXXVII/722/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 86 /2024 Wójta Gminy Raszyn z dnia 11 czerwca 2024 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

 Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2024

Organizacje składające oferty

I

 

Zad. Nr 1

Organizacja obozów sportowych z programem profilaktycznym.

150.000,00 zł

Klub Sportowy Raszyn

127.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Orlęta Raszyn

10.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn

Zad. Nr 2

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

10.500,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Raszynie

Zad. Nr 3

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie.

15.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu

Zad. Nr 4

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Dawidy, Dawidy Bankowe i Łady.

- zł

 

 

Nie wpłynęła żadna oferta realizacji zadania

 

Zad. Nr 5

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.

 

 

13.500,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym

Zad. Nr 6

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w Młodzieżowych drużynach pożarniczych.

2.400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Dawidach

3.600,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszynie

Zad. Nr 7

Działania na rzecz wypoczynku niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) z terenu gminy.

15.000,00 zł

Dobra Wola – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie

Zad. Nr 8

Dofinansowanie zawodów i konkursów dla niepełnosprawnych z terenu gminy.

- zł

Nie wpłynęła żadna oferta realizacji zadania

 

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.