Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

o wyniku konkursu ofert

 

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.” przyjętego Uchwałą Nr LXV/574/2022 Rady Gminy Raszyn w dniu 17 listopada 2022 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 24/2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 24 stycznia 2023 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2023

 

Organizacje składające oferty

I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

1.1

 

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

 

555 000 zł

 

Klub Sportowy Raszyn

 

180 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

 

25 000 zł

Klub Sportowy

GKS Podolszyn

1.2

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

 

 

50 000 zł

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”

1.3

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

80 000 zł.

 

Klub Sportowy Raszyn

1.4

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

 

 

60 000 zł

 

 

Klub Sportowy Raszyn

1.5

Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn.

 

60 000 zł.

Klub Sportowy Raszyn

 

1.6

Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana.

30 000 zł

 

 

Klub Sportowy
Raszyn

 

1.7

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie – w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn.

 

 

100 000 zł

 

Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn

1.8

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn.

 

70 000 zł

 

UKS Orlęta Raszyn

1.9

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: trójbój siłowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

20 000 zł

 

Klub Sportowy Raszyn

1.10

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

20 000 zł

 

Klub Sportowy Raszyn

1.11

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: tenis – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

30 000 zł

 

Klub Sportowy Raszyn