Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 | Gmina Raszyn

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Raszyn informuje o rozpoczęciu konsultacji „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) na rok 2024”.

Konsultacje będą trwały w dniach 7 września 2023 r. – 29 września 2023 r.

  1.  
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie o konsultacjach.pdf 99.3 KB
Pobierz
Projekt programu na 2024.pdf 342.18 KB
Pobierz
Formularz do konsultacji.pdf 149.63 KB
Pobierz
Formularz do konsultacji.doc 36 KB
Pobierz