Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 | Gmina Raszyn

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Raszyn informuje o rozpoczęciu konsultacji „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327) na rok 2023”.

Konsultacje będą trwały w dniach 9 września 2022 r. – 30 września 2022 r.

Załącznik Rozmiar
Formularz do konsultacji 36 KB
Pobierz
Ogłoszenie o konsultacjach 37 KB
Pobierz
Projekt programu na rok 2023 187 KB
Pobierz