Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym | Gmina Raszyn

Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym

Ze względów technicznych (ściśle wymagane rozmieszczenie pól, odpowiednia jakość druku) wniosek do niniejszych kart załączono w celach informacyjnych. Zalecane jest korzystanie z wniosków oryginalnych, dostępnych w wydziałach komunikacji.
W przypadku skorzystania z załączonego wniosku może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Załącznik Rozmiar
Wniosek 1.45 MB
Pobierz
Pełnomocnictwo 195.05 KB
Pobierz
Karta informacyjna 48.1 KB
Pobierz
Miejsce wykonania usługi

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Wydział Obsługi Mieszkańców filia wydziału w Raszynie

Prawa jazdy
parter, pokój 14a
22 701 79 33
komunikacja@raszyn.pl