Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2022 roku | Gmina Raszyn

Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2022 roku

12.2022
Azbest

Zadanie pn.: „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2022 roku” zostało zrealizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
W dniu 29.07.2022 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2022 roku” w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania
W ramach podjętych działań przez  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w roku 2022 udało się usunąć i unieszkodliwić 19,25 MG odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Z przedmiotowego dofinansowania skorzystało ośmiu właścicieli   nieruchomości  położonych na terenie naszej gminy.

WFOŚGW

NFOŚGW