Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2023 roku | Gmina Raszyn

Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2023 roku

12.2023
Azbest

Zadanie pn.: „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2023 roku” realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Czerwiec 2023
W 2023 r. jak co roku  gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji w ramach Ogólnopolskiego  programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, który został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu z dnia 16.05.2023 r. skierowany do dofinansowania. Tym samym w dniu 01.06.2023 r. Gmina zawarła umowę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2023 roku”

Wrzesień 2023


W ramach podjętych działań przez  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w roku 2023 udało się usunąć i unieszkodliwić 68,86 MG odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, który to zakres był współfinansowany w ramach Programu Priorytetowego pn. „ Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Z przedmiotowego dofinansowania skorzystało piętnastu właścicieli nieruchomości  położonych na terenie naszej gminy.

WFOŚGWLogo: MKiŚ  NFOŚGW