Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach | Gmina Raszyn

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Szanowni Państwo,

na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn, przedstawiamy ofertę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, do których prowadzimy nabór na rok szkolny 2023/2024.

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie;
  • Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie”;
  • Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie;
  • Przedszkole w Falentach;
  • Przedszkole w Sękocinie;
  • „Bajkowe Przedszkole w Ładach” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach;
  • Oddziały Przedszkolne w SP im. Cypriana Godebskiego w Raszyn;
  • Oddziały Przedszkolne w SP im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie.

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godz. 10.00 i potrwa do 15 marca 2023 r.
Po dokonaniu rejestracji w systemie należy:

  • wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, który następnie należy podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru;

lub

  • podpisać wniosek podpisem elektronicznym/kwalifikowanym.

Sposób rejestracji w systemie elektronicznego naboru:

W zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie.

Jeśli zapoznaliście się z zakładką POMOC oraz z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego jak również dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie.