OGŁOSZENIE
o terminach pełnionych dyżurów w okresie wakacji 2022 roku
przez przedszkola na terenie Gminy Raszyn

2022 rok
Przedszkole Nr 3
Wyspa Skarbów”
w Raszynie
Raszyn
ul. Poniatowskiego 18
(22) 102-99-09
04.07-15.07.2022 r.
Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą”
Raszyn
ul. Pruszkowska 21 c

(22) 498-14-06

18.07-29.07.2022 r.
Bajkowe Przedszkole Ładach Dawidy Bankowe
ul. Długa 49
(22) 720-25-69
Przedszkole
w Falentach
Falenty
ul. Opackiego 44
(22) 720-05-48
01.08-12.08.2022 r.
Przedszkole
w Sękocinie
Sękocin Stary
ul. Sękocińska 20
(22) 720-25-67
Przedszkole Nr 2
W Stumilowym Lesie” w Raszynie
Raszyn
ul. Lotnicza 43A
(22) 720-25-72
16.08-26.08.2022 r.

Dzieci na dyżur wakacyjny zapisujemy w placówce, w której odbywa się dyżur, w terminie od dnia 1 lutego 2022 r.
do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty za pobyt dziecka należy dokonać w wybranym przedszkolu, w terminach określonych przez dyrektora placówki, zamieszczonych na stronie internetowej danego przedszkola.

Terminy dyżurów wakacyjnych mogą ulec zmianie z uwagi na sytuację epidemiczną i realizację przez placówki zaleceń
i wytycznych MEN, MZ, i GIS.