Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

maj 2018
Rotmistrz Witold Pilecki

Rotmistrz Witold Pilecki

W sobotę 26 maja, o godz. 17.00 zapraszamy do Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu, Spokojna 23, na projekcję filmu „Pilecki”. To fabularyzowany dokument pokazujący koleje losu tego niezwykłego człowieka, który całe swoje życie poświęcił walce ze zbrodniczymi dyktaturami XX wieku – niemieckim narodowym socjalizmem i sowieckim komunizmem. Z własnej woli stał się więźniem Auschwitz, aby tam zorganizować ruch oporu oraz przekazać światu prawdę o obozie. Jako jeden z niewielu uciekł z Auschwitz, walczył w Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskim. Jako jeniec trafia do obozu Lamsdorf, a następnie Murnau. Po wyzwoleniu wstępuje do II Korpusu Polskiego we Włoszech, skąd, na rozkaz gen. Andersa wraca do Polski. Aresztowany 5 maja 1947 roku, po sfingowanym procesie zostaje skazany na karę śmierci Zamordowany przezkomunistów 25 maja 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej. Do dziś nie odnaleziono jego ciała.

Brytyjski historyk prof. Michael Foot zaliczył go do 6 najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. W Polsce prze 40 lat skazany na zapomnienie. Dziś uważany za bohatera.

Czytaj więcej...
maj 2018
Kondolencje

Kondolencje

Andrzejowi Zarębie
Wójtowi Gminy Raszyn
wyrazy serdecznego współczucia po śmierci Mamy
składają
Zastępca Wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy Raszyn oraz Rada Gminy Raszyn, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli

Czytaj więcej...
maj 2018
Koncert Antoniny Krzysztoń

Koncert Antoniny Krzysztoń

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na koncert Antoniny Krzysztoń z towarzyszeniem zespołu.

Antonina Krzysztoń – wokal oraz gitara
Marcin Majerczyk – gitara
José Manuel Albán Juárez -„Manolo” – instrumenty perkusyjne
Marcin Lamch – kontrabas

Antonina Krzysztoń, polska pieśniarka, kompozytorka, autorka tekstów, urodziła się w Krakowie. Zadebiutowała w 1981 r. na Przeglądzie Piosenki Prawdziwej w Hali Oliwii w Gdańsku, co zaowocowało współpracą z kabaretem Pod Egidą Jana Pietrzaka. Pierwsze kasety magnetofonowe wydawała w drugim obiegu w wydawnictwach podziemnych: CDN, Nowa, Solidarność Wielkopolska. Po ogłoszeniu stanu wojennego występowała nieoficjalnie w klubach studenckich, mieszkaniach prywatnych, kościołach, m.in.: w Muzeum Archidiecezji u ks. Andrzeja Przekazińskiego oraz w sławnym z niezwykłych działań artystycznych kościele przy ul. Żytniej u ks. Wojtka Czarnowskiego. W 1983 r. wygrała Krakowski Studencki Festiwal oraz zdobyła główną nagrodę FAMA. Uznała wygraną za znak i potwierdzenie, że to jest jej droga. Zdecydowała się całkowicie poświęcić śpiewaniu. Od tego momentu tworzy pieśni, piosenki i muzykę. W latach 1984 – 92 współpracowała z Markiem Wallawenderem, gitarzystą, który był również aranżerem wielu jej utworów. Antonina występowała i występuje na najważniejszych festiwalach, koncertach związanych z szeroko pojętą piosenką poetycką i religijną (min. FAMA, Zamkowe Spotkania Śpiewajmy Poezję).

Antonina w swojej twórczości stara się szukać tego, co nas łączy i nie ocenia, zaprasza do rozważań, do zadumy i dialogu. Korzysta z folku, który kocha, i to słychać w jej balladach. W jej śpiewie słychać, że inspirują artystkę różne gatunki muzyki. To wszystko składa się, na jej niepowtarzalne interpretacje.

23 maja (środa) godz. 19:00
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

Bilety w cenie od 15 zł do 40 zł w sprzedaży w poniedziałek i środę 21 i 23 maja w godz. 17:00 – 19:00.

Czytaj więcej...
maj 2018
CEIDG - aktualizacja numeru PESEL

CEIDG - aktualizacja numeru PESEL

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Czytaj więcej...
maj 2018
Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Gmina Raszyn uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. o godzinie 1700 w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn (I piętro - sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie dla mieszkańców gminy, którzy złożyli ankiety w 2017 i 2018 roku a zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę urządzeń grzewczych, jak również odnawialne źródła energii.

Czytaj więcej...