Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

kwiecień 2019
Królestwo

Królestwo

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na dokument pt. „ Królestwo” /Les saisons/.

Reżyser: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Kraj produkcji: Francja / Niemcy
Rok produkcji: 2015
Czas trwania: 97 min
Ograniczenie wiekowe: b.o.

Odkryjcie tajemnice puszczy!
Tysiące lat temu Europa pokryta był niekończącym się lasem, którym niepodzielnie rządziły żubry, lisy, wilki, łosie i jelenie. Ich królestwem była rozciągająca się przez cały kontynent prapuszcza, której serce tętniło w Puszczy Białowieskiej, dziś jedynym jej zachowanym fragmencie. W sercu pełnego tajemnic lasu rozgrywa się niesamowita opowieść o przyrodzie, tej najdzikszej i nietkniętej jeszcze ludzką ręką.
Królestwo zamyka słynny dokumentalno-przyrodniczy cykl Mikrokosmos i Makrokosmos. Tym razem twórcy zapraszają nas do niezwykłego świata prapuszczy, aby oczami jej mieszkańców odkryć przed nami historię natury, naszego kontynentu i człowieka od epoki lodowcowej do czasów współczesnych.
Zapierające dech w piersiach ujęcia zwierząt, fenomenalne obrazy przyrody i wyjątkowa rola Puszczy Białowieskiej, jedynego miejsca, które oddaje charakter lasu w postaci, w jakiej istniał tysiące lat temu – Królestwo to wspaniałe kinowe doświadczenie i niesamowita edukacyjna przygoda!


30 kwietnia (wtorek) godz. 18:30 – seans familijny
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY !

Czytaj więcej...
kwiecień 2019
Koncert z okazji 210. rocznicy Bitwy pod Raszynem

Koncert z okazji 210. rocznicy Bitwy pod Raszynem

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na koncert z okazji 210. rocznicy Bitwy pod Raszynem

Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova

Marta Zalewska – skrzypceMarta Piórkowska – fidel
Joanna Nogal – fidelKarolina Koślacz – viola da gamba
Przemysław Bychawski – puzon
Krzysztof Owczynik – flet, krumhorn, kierownik artystyczny

Soliści:

Ewelina Siedlecka-Kosińska – sopran
Grzegorz Zychowicz – bas
Cezary Nowak – recytacje

28 kwietnia (niedziela) godz. 19
Centrum Kultury Raszyn,
Al. Krakowska 29A
Bezpłatne bilety wstępu do pobrania ze strony biletyna.pl lub w recepcji CKR od 24 kwietnia

Czytaj więcej...
kwiecień 2019
Koncert zespołu Cello Maniax

Koncert zespołu Cello Maniax

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na wernisaż wystaw pokonkursowych (połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień dla uczestników tych konkursów):
– „Bitwa pod Raszynem moimi oczyma” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół
– „Ziemia Raszyńska w obiektywne” – konkurs fotograficzny (IV edycja)

Po wernisażu zapraszamy na koncert zespołu Cello Maniax – kwartet wiolonczelowy. Zespół tworzy czterech wiolonczelistów, a jeden z nich jest mieszkańcem Raszyna. Repertuar to w przeważającej mierze autorskie kompozycje.

26 KWIETNIA (PIĄTEK) GODZ. 18
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A / Wstęp wolny!

Czytaj więcej...
kwiecień 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Obwieszczenie
Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie
zaopiniowania zmiany w statutach jednostek pomocniczych Gminy Raszyn
dotyczącej wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich
lub przewodniczących zarządu i zarządów osiedli z 4 do 5 lat

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne stosownie do Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zaopiniowania zmiany w statutach jednostek pomocniczych Gminy Raszyn dotyczącej wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich lub przewodniczących zarządu i zarządów osiedli z 4 do 5 lat, zgodnie z procedurą konsultacji społecznych w Gminie Raszyn, stanowiącą załącznik do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn.

Zgodnie z treścią ww. zarządzenia akcja informacyjna o prowadzonych konsultacjach społecznych rozpocznie się od dnia 15 kwietnia 2019 r., a zakończy się w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany w statutach jednostek pomocniczych Gminy Raszyn dotyczącej wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich lub przewodniczących zarządu osiedli i zarządów osiedli z 4 do 5 lat, wynikający z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506)

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Raszyn w sprawie długości kadencji sołtysa i rady sołeckiej lub przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla, w sołectwach lub osiedlach Gminy Raszyn.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 24 kwietnia 2019 r. do 2 maja 2019 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Raszyn z pytaniem „Jak długo powinna trwać kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla, w jednostkach pomocniczych Gminy Raszyn” wraz ze wskazaniem w ankiecie jednego z zaproponowanych rozwiązań – 4 lata lub 5 lat

Formularze konsultacyjne udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a w Raszynie.

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a w Raszynie. Formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: konsultacje@raszyn.pl

Osobą koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor Referatu Oświaty i Spraw Społecznych – Anna Wudarczyk.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Więcej informacji: http://bip.raszyn.pl/?a=14328

Czytaj więcej...