Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

luty 2019
CSR zaprasza Mieszkańców na Turniej Charytatywny w Halowej Piłce Nożnej „Przyjazna Dłoń”

CSR zaprasza Mieszkańców na Turniej Charytatywny w Halowej Piłce Nożnej „Przyjazna Dłoń”

Wydarzenie odbędzie się 10 marca 2019 r. w hali sportowej CSR w Raszynie. Start zaplanowano o godzinie 10:00.

Turniej dedykujemy pamięci piłkarzy, którzy trenowali w KS Raszyn, a odeszli przedwcześnie po walce z chorobą nowotworową – Leszkowi Ciarce i Andrzejowi Nockiewiczowi. Wydarzeniu przyświeca szczytny cel – zbiórka pieniędzy na rzecz osób cierpiących na choroby nowotworowe, podopiecznych Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa. Zachęcamy do kibicowania drużynom, wśród których pojawią się reprezentacje kancelarii Sejmu i Senatu RP, samorządowców z Gminy Raszyn, Powiatu Pruszkowskiego, Mieszkańców Gminy Raszyn oraz klubów KS Raszyn, UKS Łady, GKS Podolszyn. Zapraszamy również do wspierania działalności Fundacji poprzez zakup „cegiełek” oraz wpłat na konto. Spikerem zawodów będzie znany dziennikarz sportowy Bogdan Saternus.

Emocji i dobrej zabawy nie zabraknie.

Bądźcie z nami tego dnia, a na pewno miło spędzicie czas. Do zobaczenia!

Czytaj więcej...
luty 2019
Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza 19.02.2019

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza 19.02.2019


W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu
na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

dnia.

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU
Nazwasubstancji Pył zawieszony PM 10 i PM 2,5
Obszar woj. mazowieckie
Czasobowiązywania do dnia 19.02.2019 r. godz. 23.59
Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu Przyczynami podwyższonych wartości są:
 • spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym;
 • transport samochodowy;
 • źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne).
Występują również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Informacje o jakości powietrza Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz dostępne na portalu „Jakość Powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home .
Środki ostrożności W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
112 Numer alarmowy
999 Pogotowie ratunkowe
987 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania: 19 lutego 2019
Podstawa prawna Uchwały nr 94/17, 95/17, 96/17, 97/17, 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
Działania krótkoterminowe
Działania informacyjne:
 • Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych);
 • Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń.
Zalecenia:
działania ochronne
 • Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
 • Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.
Działania operacyjne
 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
 • Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;
 • Kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin.
Działania zapobiegające emisji
 • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
 • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
 • Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
 • Ograniczenie palenia w kominkach;
 • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
 • Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych;
 • Zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.
Czytaj więcej...
luty 2019
Centrum Sportu Raszyn zaprasza na zajęcia samoobrony dla kobiet

Centrum Sportu Raszyn zaprasza na zajęcia samoobrony dla kobiet

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z Krzysztofem Chałupką na czele.

Zapisy pod numerem telefonu 695 246 000 oraz 22 720 19 16 do końca lutego. Startujemy 2 marca, a zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę marca, początek od godziny 9:45.

CSR i IKA Poland Karate serdecznie zapraszają.

Do zobaczenia.

Czytaj więcej...