Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

październik 2015
„Wieczór z historią” – to cykl spotkań o tematyce historycznej

„Wieczór z historią” – to cykl spotkań o tematyce historycznej

„Godzina „W” – czas wojny”

8 października (czwartek) godz. 19

Zdzisław Zaborski – żołnierz AK

opowie o działaniach powstańczych

na terenach wokół Warszawy

– okręg „Obroża”

– w tym na terenie Gminy Raszyn

Obejrzyj i poznaj dzieje obozu
„Dulag” w Pruszkowie
prelekcję wygłosi dyrektor Muzeum
„Dulag” Małgorzata Bojanowska
Centrum Kultury Raszyn

Al. Krakowska 29A

Wstęp wolny!

Czytaj więcej...
październik 2015
Dodatkowy termin odbioru odpadów selektywnych z ul. Szybowcowa róg ul. Leszczynowej - Laszczki

Dodatkowy termin odbioru odpadów selektywnych z ul. Szybowcowa róg ul. Leszczynowej - Laszczki

W związku z robotami drogowymi na ul. Szybowcowa w miejscowości Laszczki Informujemy, że względu na ww. utrudnienia dodatkowy odbiór odpadów selektywnych (worek żółty i biały) oraz odbiór odpadów zielonych (worek niebieski) wyznaczony został na dzień 9 października 2015r. (piątek).

Prosimy o wystawienia odpadów w wyznaczonym miejscu tj. ul. Szybowcowa róg ul. Leszczynowa ww. terminie od godz. 6:00.

Czytaj więcej...
październik 2015
Spis wyborców

Spis wyborców

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Wyborczego Spis Wyborców udostępniony zostanie do wglądu w terminie między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów w Urzędzie Gminy Raszyn - pokój 12 (parter)

Czytaj więcej...
październik 2015
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Wójt Gminy Raszyn informuje o rozpoczęciu konsultacji „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Konsultacje będą trwały w dniach 1 października 2015 r. - 15 października 2015 r.


Raszyn, 30 września 2015 r.

KZ.520.01.2015

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Wójt Gminy Raszyn, w związku z § 3 punkt. 2 „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi”, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LIII/859/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2012 r. ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.), na rok 2016”.

  1. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 1 października 2015 roku do dnia 15 października 2015 roku w formie umieszczenia projektu programu wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie www.raszyn.pl.
  2. Do wykonania konsultacji Wójt Gminy Raszyn upoważnia Referat Kadr i Zarządzania.
  3. Upoważnienie dotyczy przygotowania treści projektów, przeprowadzenia konsultacji, wprowadzenia uzgodnionych w wyniku konsultacji zmian do programu i przygotowania sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji.
  4. Treść uchwały wraz załącznikiem będącym „Programem współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.), na rok 2016” stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  5. Formularz, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi w okresie konsultacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  6. Uwagi mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: dchmielewski@raszyn.pl do dnia 15 października 2015 r.
Czytaj więcej...

Na skróty

pogoda pogoda
Środa, 07 października 2015

 
14°C | Zachmurzenie