Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy
lipiec 2019
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
 5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
 6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Czytaj więcej...
lipiec 2019
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Prezes Kasy Rolnicznego Ubezpieczenia Spłecznego
dr Aleksandra Hadzik

Warszawa, 4 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej
pracy.

Aleksandra Hadzik

Czytaj więcej...
lipiec 2019
Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników

Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet nowego programu pn. Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Przewidziano dwie formy dofinansowania. Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć

Szczegóły naboru na stronie internetowej.

Czytaj więcej...
lipiec 2019
Zaproszenie na Święto Policji

Zaproszenie na Święto Policji

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie oraz Burmistrz Gminy Brwinów

zapraszają mieszkańców powiatu pruszkowskiego na

Święto Policji

niedziela 14 lipca w Brwinowie

 • 12.30 Uroczysty apel z okazji Święta Policji z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz Kompanii Reprezentacyjnej Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie
 • 13.30 - 17.00 II Piknik Rodzinny „Bezpieczny powiat Pruszkowski”
Czytaj więcej...
lipiec 2019
Letnie Qlturalne Kino CKR - Cudowny chłopak

Letnie Qlturalne Kino CKR - Cudowny chłopak

Letnie Qlturalne Kino CKR

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na dramat familijny, komedię pt. „Cudowny chłopak” /Wonder/ .

Reżyser: Stephen Chbosky
Występują: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Izabela Vidovic
Kraj produkcji: Hongkong / USA
Rok produkcji: 2017
Czas trwania: 113 min
Ograniczenie wiekowe: b.o.
Dystrybutor: Monolith Films
Film prezentujemy w wersji językowej z dubbingiem.

Julia Roberts, Owen Wilson i Jacob Tremblay, młody gwiazdor znakomitego „POKOJU” w porywającej opowieści o tym, że niełatwo być innym. Ekranizacja międzynarodowego bestsellera, który wzruszył i rozbawił miliony czytelników na całym świecie. Każdy chce się wyróżniać. Nikt nie chce być inny.

Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż „zwykły dzień w szkole”. Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia jednak, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz „dziwadłem”. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.

Zachęcamy do lektury materiałów edukacyjnych przygotowanych przez dystrybutora.

16 lipca (wtorek) godz. 19:00
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY !

Czytaj więcej...
lipiec 2019
Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych

Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych

ZAPROSZENIE

W dniu 08.07.2019 r. o godzinie 18:30
odbędzie się spotkanie dotyczące realizowanej inwestycji – budowy przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie prywatnych nieruchomości w gminie Raszyn dla rejonu:

 1. Podolszyn Nowy w ulicach: Długa, Bursztynowa, Olszynowa, Olszynkowa, Wygody.
 2. Laszczki w ulicach: Źródlanej, Jeżynowa, Kubusia Puchatka, Leszczynowej, Bratnia, Tymiankowa.
 3. Janki w ulicach: Falencka, Godebskiego, Poniatowskiego, Przytulne, Serdeczna.
 4. Falenty Nowe w ulicach: Osińskich, Rozbrat.
 5. Raszyn w ulicach: Dworkowa, Al. Krakowska.
 6. Dawidy Bankowe w ulicach: Starzyńskiego, Miętowa, Tulipanowy Zakątek.
 7. Łady w ulicach: Ziołowa, Droga Hrabska, Pistacjowa.
 8. Dawidy w ulicach: Warszawska, Echa Leśne.
 9. Słomin w ulicach: Polanki, Niedźwiadka, Jagodowa.
 10. Falenty w ulicy: Wspólna.
 11. Sękocin Nowy w ulicy: Al. Krakowska 67 (przyłącze od ul. Sadowej).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców do sali widowiskowej Centrum Kultury Raszyn przy Al. Krakowskiej 29a w Raszynie.

Czytaj więcej...
lipiec 2019
Centrum Sportu Raszyn serdecznie zaprasza na „Zawody wędkarskie”

Centrum Sportu Raszyn serdecznie zaprasza na „Zawody wędkarskie”

W najbliższą sobotę 6 lipca od godziny 6:00 przy dużym stawie w Ładach amatorzy łowienia ryb będą mogli spróbować swoich sił w pasjonującej rywalizacji. Łowimy w dwóch kategoriach: 1) młodsi zawodnicy – do lat 17, 2) starsi zawodnicy – od lat 18. Dla najlepszych wędkarzy w danej kategorii czekają atrakcyjne nagrody i wyjątkowe puchary. Weźcie wędki, przynęty i do boju! Na zawody zapraszamy wszystkich miłośników wędkarstwa z całej Gminy Raszyn.

Zapisy: tel. (22) 720-19-08,
mail. rulewicz@raszyn.pl lub w dniu zawodów u Organizatora.

Liczba miejsc ograniczona do 40. Zbiórka zawodników i losowanie sektorów o godzinie 5:45.

Wszystkim zawodnikom życzymy: czystej wody, słonecznego brzegu, wielu wymiarowych ryb, mnóstwa wędkarskich emocji oraz miłego wypoczynku nad wodą.

Czytaj więcej...
czerwiec 2019
Letnie Qlturalne Kino CKR - „Ja, Daniel Blake”

Letnie Qlturalne Kino CKR - „Ja, Daniel Blake”

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na dramat „Ja, Daniel Blake” /I, Daniel Blake/

Reżyseria: Ken Loach
Obsada: Dave Johns, Hayley Squires, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan McKiernan, Sharon Percy
Produkcja: Belgia / Francja / Wielka Brytania
Rok produkcji: 2016
Czas trwania: 100 min.
Ograniczenie wiekowe: 16+
Dystrybutor: m2 Films

9 lipca (wtorek) godz. 19:00
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY !

Złota Palma Cannes 2016

Zabawne, poruszające i chwytające za serce najnowsze dzieło Kena Loacha, jednego z najważniejszych reżyserów europejskiego kina.

Uhonorowana najważniejszą nagrodą canneńskiego festiwalu niesamowicie wzruszająca i pełna humoru historia dojrzałego mężczyzny, który decyduje się pomóc samotnej matce z dwójką dzieci stanąć na nogi. Jednak gdy sam zacznie starać się o zasiłek, trafi w tryby bezdusznej, biurokratycznej machiny niczym z powieści Franza Kafki. Pomimo obojętności urzędników i kolejnych wyzwań, jakim muszą sprostać w codziennym życiu, Daniel i Katie na nowo odnajdą radość życia i prawdziwą przyjaźń.

Czytaj więcej...