Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy
lipiec 2020
INFORMACJA o zasadach udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Raszyn za 2019 rok

INFORMACJA o zasadach udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Raszyn za 2019 rok

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Raszyn za 2019 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy gminy Raszyn mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy. Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. Sesja rozpocznie się o godz.10.00i będzie realizowana w trybie telekonferencji.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Raszyn.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób;

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Raszyn za rok 2019 zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które złożyły zgłoszenie spełniające wymogi określone w art. 28aa pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowisko komputerowe dla mieszkańców biorących udział w debacie będzie przygotowane w pok. 115 (biuro rady) w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn.

Osoby zgłoszone i dopuszczone do zabrania głosu w debacie, będą miały również możliwość łączenia się zdalnego poprzez link zamieszczony na stronie internetowej:

https://raszyn.pl/wladze-gminy/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy

Niezbędne informacje dotyczące debaty oraz pomoc techniczną będzie można uzyskać pod numerem 22 701 78 80.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn

Dariusz Marcinkowski

Czytaj więcej...
lipiec 2020
„Sportowe wakacje 2020” - Centrum Sportu Raszyn

„Sportowe wakacje 2020” - Centrum Sportu Raszyn

Centrum Sportu Raszyn przygotowało dla dzieci i młodzieży uczącej się SPORTOWE WAKACJE 2020. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom najmłodszym Mieszkańcom Gminy Raszyn oddajemy Wam do dyspozycji halę sportową, boiska Wronik oraz Orlik bezpłatnie. Rezerwacje proszę zgłaszać telefonicznie oraz mailowo na basen@raszyn.pl. Basen oraz siłownia będą dla Was w promocyjnych cenach - 6 zł za wejście jednorazowe. Z uwagi na prowadzone prace budowlane w Parku Jordanowskim, plac zabaw jest tymczasowo zamknięty. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy. Jednym słowem nie będziecie się nudzić, a wolny czas będziecie mogli spędzić zarówno na świeżym powietrzu, jak i na hali oraz pływalni CSR. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowych, wspaniałych i bezpiecznych wakacji. No i oczywiście pięknej i słonecznej pogody.

Poniżej przedstawiamy zasady udostępnienia pływalni Centrum Sportu Raszyn przy ulicy Sportowej 30 na czas trwania pandemii COVID-19.

Czytaj więcej...