REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RASZYN

Treść regulaminu na stronie BIP Urzędu Gminy:

Uchwała Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn