Obwody Szkół Podstawowych w gminie Raszyn

Plakat: Obwody Szkół Podstawowych w gminie Raszyn

Obwód Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie został zmniejszony o następujące miejscowości: Janki, Wypędy, Falenty Duże, część Falent Nowych położona po płd.-zach. stronie ul. Falenckiej.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie został powiększony o miejscowości: Janki oraz Wypędy.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach został powiększony o miejscowości: Falenty Duże oraz część Falent Nowych położona po płd.-zach. stronie ul. Falenckiej.

Obecnie granice obwodów przedstawia tabela:

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

Obecne granice obwodu szkoły:

1.

Szkoła Podstawowa  
im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie

Siedziba:
ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn,
Adres drugiej lokalizacji:

ul. Unii Europejskiej 1,
05-090 Raszyn


Miejscowości: Raszyn, Nowe Grocholice, Puchały, Rybie, Janki, Wypędy

2.

Szkoła Podstawowa
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach

Siedziba:
ul. Długa 49, Dawidy Bankowe

05-090 Raszyn

Miejscowości: Falenty, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty Duże, Falenty Nowe

3.

Szkoła Podstawowa
im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie

Siedziba:
ul. Wierzbowa 5, Słomin

05-090 Raszyn

Miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las, Słomin, Laszczki

ZMIANA OBWODÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DOTYCZY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO KLAS PIERWSZYCH, NATOMIAST POZOSTALI UCZNIOWIE Z KLAS II-VIII POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.