Nabór do programu STOP SMOG

Stop Smog

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Raszyn w ramach Programu STOP SMOG został wydłużony do dnia 30.06.2022 r. 

Gmina zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2022 roku będą finansowane u mieszkańców w 100% do kwoty 53.000,00 zł.

Wniosek można złożyć:

 1. elektronicznie za pośrednictwem za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  ePUAP: /y2m823fydf/skrytka (od 10.05.2022 od godziny 12.00 do 30.06.2022 roku do godziny 23.59).
 2. papierowo, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn (ul. Szkolna 2 parter pokój nr 15) w godzinach otwarcia urzędu, tj.:
  1. poniedziałki: 08.00 - 18.00,
  2. wtorek ÷ czwartki: 08.00 - 16.00,
  3. piątek: 08.00 - 14.00.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązkowych załączników do wniosku, a także zasad oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, obliczania punktacji znajdują się na stronie Gminy Raszyn pod adresem: https://raszyn.pl/informator/fundusze-zewnetrzne/skorzystaj-z-dotacji/s…

Dodatkowe pytania:

 • można zadawać telefonicznie - pod numerem telefonu /22/ 701-78-78 (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 12)
 • przesyłać w formie mailowej: rfz@raszyn.pl