Referaty

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Kierownik: Beata Sosnowska-Cabaj

tel. 22 701 77 92
pok. 6 (parter)

e-mail: podatki@raszyn.pl

 

Referat Drogownictwa

Kierownik: Paweł Kostrzewski

tel. 22 701 79 97
pok. 208 (II piętro)

e-mail: rd@raszyn.pl

 

Referat Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: Katarzyna Dombska

tel. 22 701 78 72
pok. 25 (2 piętro) budynek EKO Raszyn

ul. Unii Europejskiej 3
05-090 Raszyn

e-mail: rfz@raszyn.pl

 

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Kierownik: Katarzyna Karwowska

tel. 22 701 78 92
pok. 212 (2 piętro)

e-mail: geodezja@raszyn.pl

 

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik: Szymon Salach

tel. 22 701 79 14
pok. 213 (2 piętro)

e-mail: rok@raszyn.pl

 

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik: Renata Kłos

tel. 22 701 78 88
pok. 111 (I piętro)

e-mail: budzet@raszyn.pl

 

Referat Informatyki

Kierownik: Paweł Niemiro

tel. 22 701 77 17
pok. 204 (2 piętro)

e-mail: informatyka@raszyn.pl

Referat Inwestycji i Remontów

Kierownik: Magdalena Przygoda

tel. 22 701 78 77
pok. 209 (II piętro)

e-mail: inwestycje@raszyn.pl

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Kierownik: Monika Marszałek

tel. 22 701 79 10
pok. 11 (parter)

e-mail: osgk@raszyn.pl

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Kierownik: Bożena Chądzyńska-Bloch

tel. 22 701 77 66
pok. 215 (II piętro)

e-mail: oswiata@raszyn.pl

 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik: Monika Pakuła

tel. 22 701 78 32
pok. 12 (parter)

e-mail: rso@raszyn.pl

Referat Urbanistyki i planowania przestrzennego

Kierownik: Monika Łachniak

tel. 22 701 78 52
pok. 217 (2 piętro)

e-mail: urbanistyka@raszyn.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Jolanta Kuć

tel. 22 701 77 79
pok. 1 (parter)

e-mail: usc@raszyn.pl

 

Referat Kadr i Zarządzania

Kierownik: Marcin Staszewski

tel. 22 701 77 42
pok. 109 (1 piętro)

e-mail: kadry.zarzadzanie@raszyn.pl

 

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik: Dorota Czajkowska

tel. 22 701 78 03
pok. 202a (2 piętro)

e-mail: zam.publ@raszyn.pl

 

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Filia Raszyn Wydział Obsługi Mieszkańców – Rejestracja pojazdów, prawa jazdy

Naczelnik wydziału: Sławomir Rakowiecki
Zastępca naczelnika wydziału: Anna Rusiecka
po. Zastępcy naczelnika wydziału: Emilia Kołodziejczyk

tel. rejestracja pojazdów: 22 701 79 32
tel. prawa jazdy: 22 701 79 33
pok. 14, 14a (parter)

e-mail: komunikacja@raszyn.pl