Podatki lokalne – zaświadczenia

Wydawane zaświadczenia

  1. Zaświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu w podatkach lokalnych
  2. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego
  3. Zaświadczenie o użytkach i hektarach przeliczeniowych
Wykaz potrzebnych dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce wykonania usługi

Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

pok. 7 (parter)
tel. 22 701 77 97

Opłaty
  • opłata skarbowa od zaświadczenia o wielkości użytków rolnych – 17 zł,
  • opłata skarbowa od zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach – 21 zł,
  • opłata skarbowa od innych zaświadczeń – 17 zł,
  • opłata skarbowa od zaświadczenia do celów socjalnych – zwolnione.

Wpłaty należy dokonywać w kasie lub na konto Urzędu Gminy Raszyn: Bank Spółdzielczy Nr: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Czas realizacji

Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Doręczenie decyzji
  • osobiście lub przez pełnomocnika w Referacie Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. 7,
  • na wniosek zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców – pok. nr 15 (parter).