Regulamin utrzymania porządku

 REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RASZYN

Treść regulaminu na stronie BIP Urzędu Gminy:

http://bip.raszyn.pl/?a=17597