Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Dawidach Bankowych

ZAWIADOMIENIE

SZANOWNI MIESZKAŃCY

w dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 17 30
w Szkole Podstawowej w Ładach, 
ul. Długa 49
odbędzie się Zebranie Wiejskie 
Mieszkańców Sołectwa - Dawidy Bankowe*
na którym zostaną przeprowadzone wybory SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ

W razie nie stwierdzenia kworum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zebrania
8 lipca 2024 r.  godz. 1800

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu


* Z CHWILĄ WEJŚCIA W  ŻYCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA DAWIDY BANKOWE NA DWA ODRĘBNE SOŁECTWA: SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE I ORAZ DAWIDY BANKOWE II ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 77 ULEGNIE AKTUALIZACJI O CZYM NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJEMY 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Dawidach Bankowych