Instytucje kultury

Centrum Kultury Raszyn

Aleja Krakowska 29A
05-090 Raszyn
tel. 22 460 57 60
tel. kom. 500 270 884 

info@ckr.raszyn.pl
http://ckr.raszyn.pl/
https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury

Centrum Kultury Raszyn

Filia Centrum Kultury Raszyn w Falentach

Al. Hrabska 2
05-090 Falenty
tel. 22 460 57 61
filia@ckr.raszyn.pl

AUSTERIA – Filia Centrum Kultury Raszyn
Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej

Al. Krakowska 1
05-090 Raszyn
tel. 22 460 57 62

austeria@ckr.raszyn.pl
https://www.facebook.com/AusteriaRaszyn/

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 03 81

http://www.bibliotekaraszyn.pl
info@bibliotekaraszyn.pl
https://www.facebook.com/bibliotekaraszyn
https://www.instagram.com/raszynoteka/
https://twitter.com/raszynoteka

 

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Jaworowej

ul. Warszawska 95, 05-090 Jaworowa
tel. kom. 885 556 535

jaworowa@bibliotekaraszyn.pl

Budynek biblioteki