Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

azareba@raszyn.pl

Przyjęcia interesantów (po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie):
poniedziałek w godzinach 14.00-18.00

Sekretariat Wójta tel. 22 701 77 70