22 lipca 2021 roku (czwartek) 

 • godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie pism, które wpłynęły do Komisji.
 3. Zakończenie posiedzenia.

21 lipca 2021 roku (środa)

 • godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Opiniowanie wniosków z Komisji Mieszkaniowej.
 3. Zakończenie posiedzenia.
 • godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o trwających lub zamierzonych w wakacje remontach w placówkach oświatowych z terenu Gminy Raszyn.
 3. Zakończenie posiedzenia.