Skład Rady VIII kadencji

Dariusz Marcinkowski – Przewodniczący Rady tel. 504 085 212
Jarosław Aranowski – Wiceprzewodniczący Rady tel.  600 881 564

Sławomir Ostrzyżek – Wiceprzewodniczący Rady tel. 797 009 971

Marek Bańburski – Radny tel. 600 899 351  
Krzysztof Będkowski – Radny tel.  606 507 019
Andrzej Górecki – Radny tel. 601 202 937

Janusz Hoffman – Radny tel. 668 499 439
 
 
 
 
 
Grzegorz Janiszewski – Radny tel.  694 155 387
 
 
 
 
 
Henryka Koper – Radna tel.  600 712 221
Ireneusz Koper – Radny tel. 606 187 899

Ryszard Kowalczyk – Radny tel. 506 623 107
 
 
 
 
 
Elżbieta Kuczara – Radna tel.  696 932 972

Agata Kuran-Kalata – Radna tel. 505 793 955

Anna Matracka – Radna tel. 695 946 057
Rafał Olesiński – Radny

Tadeusz Pawlikowski – Radny tel. 502 211 049
Teresa Senderowska – Radna tel.  573 195 721
Beata Sulima–Markowska – Radna tel.  604 953 343

Ewa Surmacz – Radna tel. 503 029 716
 
 
 
 
 
Wiesław Szustak – Radny tel.  601 805 001
Andrzej Zawistowski – Radny tel.  880 304 704