Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 10 marca 2020 roku – godz. 15:00

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy Raszyn dotycząca podjętych działań spowodowanych pożarem lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Nadrzecznej.
 3. Austeria - informacja Wójta Gminy Raszyn o obecnym stanie odbudowy budynku głównego i zamierzeniach co do całego kompleksu obiektu oraz w sprawie wniosku o dofinansowanie rewitalizacji Austerii związane z przystąpienie do realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2012. Informacja Wójta Gminy Raszyn dotycząca działań podjętych w sprawie budynku dawnego przedszkola przy ulicy Godebskiego.
 4. Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego.
 5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów i zasad ich przyznawania.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania.
 8. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie skargi na pracowników Urzędu Gminy Raszyn.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/dcc84c49-f625-4