KOMISJE RADY GMINY RASZYN VIII KADENCJI

 1. Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • Przewodniczący - Krzysztof Będkowski
  • Henryka Koper
  • Ryszard Kowalczyk
  • Elżbieta Kuczara
  • Sławomir Ostrzyżek

 2. Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego:

  • Przewodniczący – Tadeusz Pawlikowski
  • Marek Bańburski
  • Krzysztof Będkowski
  • Ryszard Kowalczyk
  • Anna Matracka
  • Rafał Olesiński
  • Sławomir Ostrzyżek
  • Andrzej Zawistowski

 3. Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji:

  • Przewodniczący – Janusz Hoffman
  • Jarosław Aranowski
  • Grzegorz Janiszewski
  • Ireneusz Koper
  • Dariusz Marcinkowski
  • Anna Matracka

 4. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

  • Przewodniczący – Ireneusz Koper
  • Krzysztof Będkowski
  • Janusz Hoffman
  • Dariusz Marcinkowski
  • Wiesław Szustak

 5. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki:

  • Przewodniczący – Anna Matracka
  • Agata Kuran- Kalata
  • Dariusz Marcinkowski
  • Sławomir Ostrzyżek

 6. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

  • Przewodniczący – Jarosław Aranowski
  • Andrzej Górecki
  • Ireneusz Koper
  • Ewa Surmacz
  • Andrzej Zawistowski

 7. Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Ryszard Kowalczyk
  • Janusz Hoffman
  • Tadeusz Pawlikowski
  • Teresa Senderowska
  • Beata Sulima – Markowska

 8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  • Przewodniczący – Ewa Surmacz
  • Marek Bańburski
  • Tadeusz Pawlikowski
  • Wiesław Szustak
  • Andrzej Zawistowski