System powiadamiania SMS

Gmina Raszyn prowadzi system bezpłatnego powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów na ich telefony komórkowe, który pozwala informować o gminnych sprawach, takich jak wydarzenia kulturalne, sportowe czy komunikaty urzędowe.


Każdy zainteresowany dołączeniem do systemu wysyła SMS na numer 661 00 44 30 w treści wpisując numer grupy odpowiadającej miejscu zamieszkania.


sołectwo Dawidy 01 sołectwo Laszczki 09 sołectwo Rybie II 17
sołectwo Dawidy Bankowe 02 sołectwo Łady 10 sołectwo Rybie III 18
sołectwo Falenty Duże 03 sołectwo Nowe Grocholice 11 sołectwo Sękocin Nowy 19
sołectwo Falenty Nowe 04 sołectwo Podolszyn Nowy 12 sołectwo Sękocin Stary 20
sołectwo Falenty Osiedle 05 sołectwo Puchały 13 sołectwo Słomin 21
sołectwo Janki 06 sołectwo Raszyn I 14 sołectwo Wypędy 22
sołectwo Jaworowa I 07 sołectwo Raszyn II 15
sołectwo Jaworowa II 08 sołectwo Rybie I 16


Koszt wysłania SMS-a na numer 661 00 44 30 jest zgodny z planem taryfowym operatora.


Wyrejestrowanie z systemu odbywa się poprzez wysłanie SMS-a na numer 661 00 44 30 z numerem grupy poprzedzonym znakiem minus, np. -01.


System służy jedynie informowaniu o najważniejszych sprawach.