Kierownik: Monika Łachniak

tel. 22 701 78 52
pok. 217 (II piętro)

email: urbanistyka@raszyn.pl