Kierownik: Elżbieta Funo

ul. Unii Europejskiej 3, II piętro
05-090 Raszyn (budynek EKO Raszyn)

tel. 22 701 78 02
rp@raszyn.pl


Jednostka Realizująca Projekt 1

Jednostka Realizująca Projekt 2

Jednostka Realizująca Projekt 3

Jednostka Realizująca Projekt 4