Kierownik: Jolanta Osowiecka

tel. 22 701 77 66
pok. 215 (II piętro)

email: oswiata@raszyn.pl