Kierownik: Jolanta Osowiecka

tel. 22 701 77 62
pok. 214 (II piętro)

email: oswiata@raszyn.pl