Kierownik: Bolesław Sanecki

tel. 22 701 77 76
pok. 218 (II piętro)

email: inwestycje@raszyn.pl