Kierownik: Paweł Niemiro

tel. 22 701 77 17
pok. 204 (II piętro)

email: informatyka@raszyn.pl