Kierownik: Zbigniew Tokarz

tel. 22 701 78 92
pok. 212 (II piętro)

email: geodezja@raszyn.pl