Kierownik: Katarzyna Dombska

tel. 22 701 78 73
pok. 209 (II piętro)

e-mail: rfz@raszyn.pl