Kierownik: Beata Krzysztofowicz

tel. 22 701 78 74
pok. 201 (II piętro)

ird@raszyn.pl