Kierownik: Beata Krzysztofowicz

tel. 22 701 77 67
pok. 208 (II piętro)

ird@raszyn.pl