Zestawienie inwestycji w 2015 roku


Realizowane

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ulic: Promyka we wsi Jaworowa, Akacjowej, Orzechowej we wsi Rybie.
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Wypoczynkowej (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni), ulicy Parlamentarnej we wsi Dawidy Bankowe, ulic: Kwietniowej, Majowej we wsi Wypędy oraz ulicy Wspólnej we wsi Falenty/Janki.
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Zacisze we wsi Raszyn od ulicy Niskiej do ulicy Waryńskiego we wsi Nowe Grocholice wraz z przykryciem Kanału Opaczewskiego
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi w ciągu ulicy Złote Łany w Dawidach - decyzja ZRID
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi gminnej na długości 30 metrów ulicy Partyzantów wraz z decyzją ZRID we wsi Nowe Grocholice.
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni ulicy Zakole we wsi Rybie
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Spacerowej oraz ulicy Kolibra we wsi Rybie i ulicy Ukośnej we wsi Jaworowa.
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Nadrzecznej w zakresie budowy chodnika w Raszynie.
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granic posesji do studzienek na ich terenie we wsi Laszczki: ul. Szybowcowa, Jeżynowa, sięgacze Leszczynowej, Leszczynowa i Rzemieślnicza.
 • Budowa Kanału Załuskiego dla kanału ulgi w  Promyka.
 • Budowa oświetlenia ulic Drozda, Za Olszyną, Olszynkową, Boryny, Śliskiej, Baśniowej, Miodowej, Poniatowskiego, Morelowej w Gminie Raszyn.
 • Budowa na terenie wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granic posesji do studzienek na ich terenie - I etap.
 • Budowa przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienek na ich terenie we wsi Sękocin Nowy, Laszczki, Słomin, Wypędy, Janki oraz położonych przy ul. Falenckiej.
 • Opracowanie projektu przedszkola 8-oddziałowego przy ul. Poniatowskiego w Raszynie
 • Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Ładach na podstawie elementów częściowych dokumentacji projektowej, które Zamawiający uznał jako koncepcję projektowa opracowana przez Karpla Konsulting Sp. z o.o.
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wymiany instalacji sanitarnych i wykonanie przyłączy dla Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie.
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przebudową wodociągu w ul. Błękitnej w miejscowości Jaworowa.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Długiej w miejscowości Podolszyn Nowy.
 • Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowego przeglądu rozszerzonego dróg gminnych, założenie Książek dróg, inwentaryzacja oznakowania pionowego.
 • Przebudowa ul. Topolowej we wsi Rybie.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową wodociągu w ul. Rzemieślniczej Falentach Nowych.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej oraz ul. Szybowcowej we wsi Laszczki.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mszczonowskiej, ul. Wichrowej, ul. Działkowej oraz ul. Rodzinnej w Jankach.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lilli Wodnych w Dawidach oraz ul. Salamonowskiej w Dawidach Bankowych.

Wykonane

 • Remont oświetlenia i instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie.
 • Budowa wydzielonego brodzika dla dzieci na terenie pływalni przy ul. Sportowej w Raszynie.
 • Przebudowa ul. Prusa w miejscowości Raszyn.
 • Przebudowa ul. Kwiatowej we wsi Rybie.
 • Przebudowa ul. Rubinowej we wsi Rybie.

 • Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej przy ul. Spokojnej we wsi Rybie.

 • Przebudowa ul. Błotnej we wsi Nowe Grochowce.

 • Przebudowa ul. Jesiennej na zachód od ul. Waryńskiego we wsi Nowe Grocholice.


Pobierz informator o inwestycjach

Pliki do pobrania