Wykaz zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

We wszystkich wskazanych punktach odpad można oddać w godzinach pracy placówek.

  • Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z tym utrudnienia w prowadzeniu poniższych placówek i sklepów, należy upewnić się czy punkt jest w danym dniu czynny.
Lp. Nazwa firmy Punkt/ obiekt sprzedaży i zbiórki
Auchan Polska Sp. z o.o. Ul. Puławska 46 Piaseczno 05-500 Sklep Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3
05-090 Raszyn
Ikea Retail Sp. z o. o. Janki, pl. Szwedzki 3 05-090 Raszyn Sklep IKEA w Jankach
Janki, pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn
SMYK Sp. z o.o.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
Sklep SMYK Sp. z o.o.
Centrum Handlowe Janki
ul. Mszczonowska 3
05-090 Raszyn
Media Markt Polska Sp. z o. o al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa Sklep Media Markt Janki, ul. Mszczonowska 3 05-090 Raszyn
Dom Bianco Sp. z o.o. Al. Krakowska 5
05-090 Raszyn
W punkcie sprzedaży i serwisu DOM BIANCO Sp. z o.o. Al. Krakowska 5

05-090 Raszyn

HelpAGD al. Krakowska 8 05-090 Raszyn Sklep HelpAGD al. Krakowska 8 05-090 Raszyn
Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), ul. Żniwna 5 Sklep Biedronka ul. Sportowa 1 05-090 Raszyn
Tesco Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
Sklep Tesco ul. Młynarska 1 05-090 Raszyn

Sprzedawcy zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązani są do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor (sklep) prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Pozostałe firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (na podstawie wpisu do rejestru BDO)

KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. (skup tuszy i tonerów) Sękocin Stary Al. Krakowska 88 05-090 Raszyn

Mieszkańcy w ramach umowy raz w miesiącu mogą zgłaszać telefonicznie odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do MZO w Pruszkowie, pod nr tel. 22 758-20-63 lub adres e mail komunalne.raszyn@mzo.pl., zgodnie z zawartą informacją w Harmonogramie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz gabarytów, RTV/AGD, opon, odpadów niebezpiecznych z zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej 2021 r.

Wykaz zbiórki zużytych baterii

  1. Urząd Gminy w Raszynie, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, tel. 22 701 77 77
  2. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1, 05-090 Raszyn, tel. 22 720 38 68
  3. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, ul Szkolna 2a, 05-090 Raszyn tel. 22 720 25 96
  4. Zespół szkolno – przedszkolny w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn, tel. 22 720 25 69
  5. Filia Centrum Kultury Raszyn, Falenty, ul. Aleja Hrabska 2, 05-090 Raszyn, tel. 22 720 68 34
  6. Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie, Słomin, ul. Wierzbowa 5, 05-090 Raszyn, tel. 22 720 25 68
  7. Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, Jaworowa, ul. Warszawska 95, 05-090 Raszyn, tel. 22 797 44 18

Punt zbiórki odpadów typu przeterminowane leki

Nazwa Adres Telefon Liczba opróżnianych konfiskatorów
Apteka w Jankach Pl. Szwedzki 3, Janki, 05-090 Raszyn (022) 711 33 88 1
Apteka "Farmalek" ul. Szkolna 2b, 05-090 Raszyn (22) 720 06 80 2
Apteka "Da signum" Al. Krakowska 31, 05-090 Raszyn (22) 720 15 11 1
Apteka -Centrum Janki ul. Mszczonowska 3, Janki, 05-090 Raszyn (22) 711 30 60 2
Apteka Na Rynku ul. Szkolna 11, 05-090 Raszyn (22) 467 16 00 1