Zgodnie z zapisami Art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Poniżej zamieszczono wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn:

Nr rejestrowy nazwa przedsiębiorcy data wpisu do rejestru NIP REGON Telefon email
1 JARPER Sp. z o.o.
al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
09.01.2012 r. 123-09-50-562 17434857 227561666 jarper@jarper.pl
2 MAC ROY s.c.
ul. Orzeszkowej 15
05-600 Grójec
wykreślono
06.05.2015
797-200-79-21 141899630 502280394 roy.rejer@wp.pl
3 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
ul. Wólczyńska 249
01-919 Warszawa
20.03.2012 r. 118-009-43-15 011773311 228354048 biuro@bys.com.pl
4 SIR-COM
ul.Irysowa 25, Opacz Mała
05-816 Michałowice
05.04.2012 r. 123-006-05-78 010064570 22723-85-81 biuro@sir-com.pl
5 TONSMEIER Błysk Sp.z o.o.
ul. Piastowa 2,
05-400 Otwock
wykreślono
09.12.2014
532-17-16-532 016232488 227101080 blysk@toensmeier.pl
6 Firma Usługowo-Handlowa WILK-Piotr Wilk
ul. Słoneczna 2 c
05-540 Krupia Wólka
wykreślono
7.04.2014
768-150-71-80 590588163 790600001 fuhwilk@wp.pl
7 MZO Pruszków sp. Z o. o.
05-800 Pruszków,
ul. Stefana Bryły 6
04.07.2012 534-001-64-35 016137494 227582063 sekretariat@mzo.pl
8 PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
26-600 Radom
10.07.2012 948-200-74-35 670163803 483628842 wschod@tonsmeier.pl
fax 48 340 13 00
9 MPK PURE HOME Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07 -401 Ostrołęka 16.08.2021 758-211-70-04 551318936 297691800 biuro@purehome.pl
10 MPO Warszawa
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
17.09.2012 527-239-13-42 015314451 800413323 mpo@mpo.com.pl
11 Ziemia Polska Sp.z o. o.
ul. Partyzantów 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
wykreślono
09.01.2020
118-196-54-04 141543151 22 21 66 440 biuro@ziemiapolska.pl
12 Usługi asenizacyjne Leon Szeląg
ul. Słowikowskiego 62a
05-090 Raszyn
17.09.2012 522-234-54-23 141200871 22 720 33 97 leon.szelag@asenizacja.waw.pl
13 PreZero Warszawa Sp.z o. o.
ul. Zawodzie 5,
02-981 Warszawa
17.09.2012 526-00-29-173 010395344 224924300 sitapolska@sitapolska.com.pl
14 WILK PD Sp.z o. o.
Zielonej Łąki 1A
05-502 Wólka Kozodawska
wykreślono
08.11.2016
123-12-71-828 146249195 790600001; 227502148; 691-583-947
15 Eko-Hetman Sp. z o. o.
ul. Turystyczna 50
05-830 Nadarzyn
31.12.2012 534-234-14-74 140734417 22 729-98-98 biuro@eko-hetman.pl
16 P. U. Hetman
ul. Turystyczna 38
05-830 Nadarzyn
31.12.2012 522-25-30-190 016270951 22 868 48 20 biuro@puhetman.pl
17 AMINEX Sp. z o. o.
Wólka Grodziska 33
05-825 Grodzisk Mazowiecki
wykreślono
08.08.2019
529-16-56-422 015222430 22 499 60 42 biuro@aminex.pl
18 P.P.H.U "Czyścioch" Sp. z o.o.
ul. Gen. Fr. Kleeberga 20
15-691 Białystok
wykreślono 05.07.2016 542-10-05-256 050298526 856629800 biuro@czyscioch.com.pl
19 Zakład ZieleniSp. z o.o.
ul. Kozielska 4/38
01-163 Warszawa
wykreślono 13.05.2021 113-24-01-297 154284462 223 577 010 sekretariat@zaklad-zieleni.waw.pl
Fax: 223578955
20 P.U. KOMA Antoni Miazga
Lipowa 18
05-506 Magdalenka
wykreślono 11.01.2019 123-003-74-38 10115066 227974488 antonimiazga@wp.pl
21 Doradztwo Handlowe, Eko Bilans Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3
00-389 Warszawa
wykreślono 04.02.2019 526-005-07-01 11088450 22 750 93 14 ekobilans@ekobilans.pl
22 P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagórska
Wola Ducka 70a
05-408 Glinianka
20.12.2012 532-120-34-65 13288815 22 789 02 79 lekaro@lekaro.pl
23 Partner Dariusz Apelski
Ul. Daszyńskiego 98/22
06-100 Pułtusk
wykreślono
27.01.2014
762-151-06-69 130851332 22 425 62 23 zarzad@partner-apelski.pl
24 Arkazen Zenon Ciarka w spadku
ul. Czysta 9
05-816 Opacz Mała
21.12.2012 534-103-98-85 014147761 tel/fax 227238471 arkazen4@wp.pl
tel/fax 227238471
25 Arkazen Zenon Ciarka w spadku
Czysta 9
05-816 Opacz Mała
21.12.2012 534-103-98-85 014147761 tel/fax 227238471 arkazen4@wp.pl
tel/fax 227238471
26 Recycling od A do Z Adam Zidka
05-400 Otwock
Rycerska 28
wykreślono
22.01.2014
532-117-27-76 142845693 792833331 adam.zidka@gmail.com
27 PARTNER Sp. z o. o. sp.k.
ul. Płytowa 1
03-046 Warszawa
27.12.2012 524-27-02-748 142239828 22 811 08 53
28 REMONDIS Sp. z o. o.
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa
27.12.2012 728-01-32-515 011089141 225 930 555 warszawa@remondis.pl
29 Przedsiębiorstwo Usług KomunalnychPiaseczno Sp. z o.o.
ul. Techniczna 6
05-500 Piaseczno
07.05.2020 123-08-78-675 016161080 22 737 17 70 fax 22 737 18 80
30 TADEX Tadeusz Dębek
Nadma, ul. Stara 17
05-261 Marki
01.10.2013 125-00-57-823 010428090 22 850 34 22 firma@tadex.eu
31 Przedsiębiorstwo Produkcyjnio-Handlowo-Usługowe
"POLBLUME" Zbigniew Miazga
ul. 11-go Listopada 35
05-502 Piaseczno
02.10.2013 123-00-12-869 008415580 22 735 00 46 polblume@polblume.pl
32 P.T.S.C. Rafał Borzechowski
Jaworowa, ul. Laurowa 5, 05-090 Raszyn
działalność wykreślona z CEiDG
03.10.2017
522-236-21-43 140029179

33 Mariusz Jakubczak JAKMAR
ul. Leszka Czarnego 15, 02-496 Warszawa
wykreślono
02.04.2015
522-24-59-871 013194296 510 281 640 biuro@jakmar.pl
34 Rafał Cuprzyński Usługi Transportowe
ul. Stalowa 21 lok 13, 05-800 Pruszków
wykreślono
05.11.2014
534-21-92-028 142797557
35 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAR-JAN Jacek Kwiatkowski
ul. Magnacka 4 lok. 94, 02-496 Warszawa
wykreślono 01.03.2021r. 534-19-46-560 142606698 662 013 934 jar-jan-wos@wp.pl
36 Fagus Sp. z o.o.
al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa
11.04.2014 522-28-43-925 140929925 biuro@fagus.waw.pl
37 KOMA Marcin Pechcin
ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie
01.06.2015 822-20-18-967 712378635 602 603 218 marcin@koma-surowce.pl
38 INTATTO Michał Grelus
ul. Żeromskiego 27, 05-850 Ożarów Mazowiecki
23.01.2019 118-19-52-672 146680792 692 865 201 mgi@onet.pl
39 EKO-WAR Jolanta Glinka
ul. Skwer ks .Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa
10.03.2020 826-145-58-67 710456621 603 181 820 ekowar@ekowar.com.pl

zaktualizowane dn. 16.08.2021r