Opłaty za odbiór śmieci

Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnoszone są zgodnie z uchwałą nr X/98/15 nowa uchwała zm. Rady Gminy Raszyn z dnia 29 czerwca 2015 r.

  • za odpady segregowane 9,00 zł od osoby za miesiąc,
  • za odpady niesegregowane (stawka wyższa) 13,00 zł od osoby za miesiąc.

Terminy wnoszenia opłat (Urząd Gminy Raszyn nie wystawia rachunków, faktur oraz wezwań):

I rata – do końca lutego (za okres styczeń, luty)
II rata – do końca kwietnia (za okres marzec, kwiecień)
III rata – do końca czerwca (za okres maj, czerwiec)
IV rata – do końca sierpnia (za okres lipiec, sierpień)
V rata – do końca października (za okres wrzesień, październik)
VI rata – do końca grudnia (za okres listopad, grudzień)

Deklarowaną kwotę należy wpłacać z dołu co dwa miesiące na indywidualny numer konta bankowego, w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub w kasie Urzędu.

DANE ODBIORCY W PRZELEWIE
GMINA RASZYN
Ul. SZKOLNA 2A
05-090 RASZYN

TYTUŁ PRZELEWU
„Opłata za odpady, (podać okres którego dotyczy i adres nieruchomości)”
Np. Opłata za odpady, rata I, II 2013r, ul, Szkolna 2a Raszyn