Od 1 stycznia 2022 r. wywóz odpadów w Gminie Raszyn jest realizowany przez firmę PreZero Warszawa.

Dane kontaktowe do punktu reklamacyjno-informacyjnego (czynny: od godz. 6:00 do godz. 18:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):

  1. adres e-mail: raszyn@prezero.com,
  2. numer telefonu 22 49 24 311,
  3. numer faksu: 22 49 24 301.

Na wywóz innych odpadów (wielkogabarytowych, opon, chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego itp.) można się zapisać korzystając z formularza:

https://prezero.pl/harmonogramy/gmina-raszyn/


Harmonogramy odbioru odpadów – zabudowa jednorodzinna

Podział na rejony:

Podział na rejony

Harmonogramy dla poszczególnych rejonów:

Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Rejon 4 Rejon 5 Rejon 6 Rejon 7 Rejon 8 Rejon 9 Rejon 10 Rejon 11 Rejon 12 Rejon 13 Rejon 14

Wersja PDF dla wszystkich rejonów:
https://powietrze.raszyn.pl/harmonogramy/Gmina_Raszyn-Harmonogram-odbioru-odpadow-zabudowa_jednorodzinna.pdf


Harmonogram odbioru odpadów – zabudowa wielorodzinna

Kliknij aby pobrać:

Harmonogram wielorodzinne

Wyjaśnienie do harmonogramu – terminy odbioru oznaczone literami A i B