Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:

 • do Urzędu Gminy:
  Urząd Gminy Raszyn
  ul. Szkolna 2A
  05-090 Raszyn

  w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, odpady@raszyn.pl, parter – pok. 10 i 11:

  Szymon Salach – Kierownik Referatu GOK, tel. 22 701 79 14 e-mail: ssalach@raszyn.pl, pok 213

  Angelika Szymańska – inspektor, tel. 22 701 79 09, e-mail: aszymanska@raszyn.pl, pok 10
  Tomasz Poręcki – pomoc administracyjna, tel. 22 701-79-09 e-mail: tporecki@raszyn.pl, pok. 10
  Marzanna Załęska – inspektor tel. 22 701-78-42 e-mail mzaleska@raszyn.pl, pok 110
  Izabela Garbarczyk– Inspektor, tel. 22 701 79 11, e-mail: igarbarczyk@raszyn.pl, pok. 11 - tylko w zakresie wniesionych opłat i zaległości