Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:

 • do Urzędu Gminy:
  Urząd Gminy Raszyn
  ul. Szkolna 2A
  05-090 Raszyn

  w Zespole ds. gospodarowania odpadami, parter – pok. 10 i 11:

  Angelika Szymańska - podinspektor, tel. 22 701 79 09, e-mail: aszymanska@raszyn.pl
  Teresa Marcinkowska – podinspektor, tel. 22 701-79-09 e-mail: tmarcinkowska@raszyn.pl
  Szymon Salach – Główny Specjalista, tel. 22 701 79 14 e-mail: ssalach@raszyn.pl
  Izabela Garbarczyk– Inspektor, tel. 22 701 79 11, e-mail: igarbarczyk@raszyn.pl - tylko w zakresie wniesionych opłat i zaległości