Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:

 • do Urzędu Gminy:
  Urząd Gminy Raszyn
  ul. Szkolna 2A
  05-090 Raszyn

  w Zespole ds. gospodarowania odpadami, parter – pok. 10:
  Izabella Garbarczyk– Inspektor, tel. 22 701 79 09, e-mail: igarbarczyk@raszyn.pl
  Dominika Góralczyk – pomoc administracyjna, tel. 22 701 79 09, e-mail: dgoralczyk@raszyn.pl
  Szymon Salach – Inspektor, tel. 22 701 79 12