Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości i ciepła,
a także refleksji dotyczących
minionych dni oraz planów na przyszłość.

W tym wyjątkowym czasie chcemy życzyć
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło
ze sobą wiele dobra, pokoju, nadziei
i głębokiej radości, a nadchodzący
Nowy Rok 2022 był pełen prawdziwego
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

życzą

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn – Dariusz Marcinkowski

Wójt Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba

Radni i Sołtysi Gminy Raszyn