Austeria, będąca skarbem polskiej kultury, przetrwała wiele wydarzeń historycznych od bitwy pod Raszynem w 1809 roku, przez powstania narodowe i obie wojny światowe. Po wielu latach dzięki rewitalizacji obiektu możemy na nowo podziwiać jej dawny blask.

Zespół Austerii położony jest u wylotu trasy szybkiego ruchu z Warszawy do Krakowa i Katowic, w kierunku południowym w klinie między historycznym Traktem Krakowskim a kompleksem stawów falenckich. Historyczne zabudowania Austerii stały się podwaliną Raszyna.