Z okazji 211 rocznicy BITWY POD RASZYNEM zapraszamy na premierowy koncert on-line Pieśni Raszyńskich z XIX w. w wykonaniu Zespołu Instrumentów Dawnych ARS NOVA, z towarzyszeniem członków zespołów śpiewaczych działających przy Centrum Kultury Raszyn:Barw Jesieni, Rybian i Seniorek.